Состојки

  • Masterbatch во боја

    Masterbatch во боја

    Колорната мастерстура е нов тип на специјална боја за полимерни материјали, што се користи на пластика, со мешање на мала количина на мастерсерија во боја и необоена смола за време на обработката може да се постигне обоена смола или производ со дизајнирана концентрација на пигмент.