Стандардни делови

  • Стандардни делови

    Стандардни делови

    Обезбедуваме стандардни делови за производство на гума, сечење, печат и матрици во големи размери, вклучувајќи иглички и грмушки, шипки за исфрлање, иглички за исфрлање итн.