Машина за откривање умрени

  • Машина за откривање умрени

    Машина за откривање умрени

    Машината за откривање на матрицата е поудобна за да одговара на соодветната положба на секој дел од калапот, проверете и сфатите дека затворањето на калапот е поергономично, повеќе не користете кранови, виљушкар или опрема за подигање и други опасни начини за усогласување со калапот.