Машина за леење

  • Машина за леење со ладна комора

    Машина за леење со ладна комора

    Ја поддржуваме машината за ладно леење, која се користеше за производство на делови од алуминиум и магнезиум.Цврстите и лесни за користење решенија за паметни системи ви обезбедуваат флексибилност и супериорна ефикасност.
  • Машина за леење со топла комора

    Машина за леење со топла комора

    Ја поддржуваме машината за леење со топла комора, која обично се користи за леење легури со ниска точка на топење, обично во легура на цинк.Цврстите и лесни за користење решенија за паметни системи ви обезбедуваат флексибилност и супериорна ефикасност.