Проверка на тела

  • Тела за проверка на автомобили

    Тела за проверка на автомобили

    Го поддржуваме Checking Fixture на прецизна толеранција и ефикасност, што се користи за контрола на различни димензии на производи (како што се отворот, просторот итн.) и е погоден за масовно произведени производи, како што се автоделови, аеронаутика, земјоделство.